Trenger du noen å snakke med?

Jeg tilbyr:

  • Et rom hvor du blir lyttet til og tatt på alvor.
  • En mulighet til å bli bedre kjent med deg selv.
  • Støtte underveis i prosessen.