Hva er gestaltterapi

Gestaltterapi er en terapiform som legger vekt på menneskers evner og muligheter. Begrensninger, vansker og sykdom blir tatt på alvor samtidig som fokus på å styrke det enkelte menneskets egne opplevelser av hva som fremmer god helse, vektlegges. Mennesket sees på som en helhet hvor både tanker, følelser og kroppsuttrykk anerkjennes og gis plass.

Som terapeut vil jeg støtte deg slik at du kan finne ut av hva som er viktig for deg, og hvordan du kan leve for å ta hensyn til dette. Jobbing med personlige verdier, hva som er viktig for deg, kan være nyttig i dette arbeidet.

Gestaltterapi er en retning innen humanistisk psykologi og bygger på eksistensialistisk – humanistisk filosofi, fenomenologi og gestaltpsykologi. Terapien er en form for psykoterapi. Ordet gestalt er tysk og betyr “meningsfylt hele” eller komplett mønster. For mer informasjon om gestaltterapi se gjerne filmen “Hva er gestaltterapi”.

Kontakt meg gjerne for mer informasjon.
Hos meg kan du få time alene, med partner, et familiemedlem eller en venn.
VerdiTerapi tilbyr også gruppetimer.

Eksempler på tema i terapi:

  • Livskriser og vanskelige valg
  • Kommunikasjonsproblemer, relasjonsbrudd, mellommenneskelige relasjoner
  • Stress, utbrenthet, kroppslige smerter
  • Kvernende tanker, angst, uro
  • Nedstemthet, opplevd meningsløshet
  • Ensomhet
  • Sorg, belastning over tid
  • Traumer
  • Lite tro på deg selv