Tjenester og priser

Individualsamtaler

I individualsamtaler vil jeg støtte deg slik at du kan finne ut hvordan du kan leve på best mulig måte, i din situasjon. Å bli mer oppmerksom på egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser er nyttig i denne prosessen. Med økt oppmerksomhet kommer flere muligheter til syne. Når du tar valg på bakgrunn av god kjenskap til hele din situasjon, unngår du eksempelvis å havne i gamle vaner eller mønstre.

Pris: 950,- pr time/60 minutter
Bestill time

Parsamtaler

Å streve i parforholdet er helt vanlig i perioder. Det er lett å gli inn i faste mønstre og det kan være krevende å skape endring. I parsamtaler er fokus hva som fungerer i relasjonen og hva som kan utvikles. Dere vil få hjelp og støtte til se hverandre på nytt. Denne måten å jobbe på gir ofte energi og nytt liv til parforholdet.

Pris: 1600,- pr time/90 minutter
Bestill time

Gruppesamtaler

I gruppesamtaler får du mulighet til å bli bedre kjent med deg selv igjennom kontakt og samhandling med andre. I gruppa vil du både få muligheten til å dele egne tema samt høre andres erfaringer. Vi mennesker strever ofte med noen av de samme livstemaene. I gruppesamtaler blir felles tema synliggjort. Dette oppleves ofte som støttende og kan bidra til at egen situasjon, kjennes mindre ensom.

Pris: 3000,-  for 10 timer (5 x 2 timer)
Bestill time

Tjenester og priser

Individualsamtaler

I individualsamtaler vil jeg støtte deg slik at du kan finne ut hvordan du kan leve på best mulig måte, i din situasjon. Å bli mer oppmerksom på egne tanker, følelser og kroppsfornemmelser er nyttig i denne prosessen. Med økt oppmerksomhet kommer flere muligheter til syne. Når du tar valg på bakgrunn av god kjenskap til hele din situasjon, unngår du eksempelvis å havne i gamle vaner eller mønstre.

Pris: 950,- pr time/60 minutter

Parsamtaler

Å streve i parforholdet er helt vanlig i perioder. Det er lett å gli inn i faste mønstre og det kan være krevende å skape endring. I parsamtaler er fokus hva som fungerer i relasjonen og hva som kan utvikles. Dere vil få hjelp og støtte til se hverandre på nytt. Denne måten å jobbe på gir ofte energi og nytt liv til parforholdet.

Pris: 1600,- pr time/90 minutter

Gruppesamtaler

I gruppesamtaler får du mulighet til å bli bedre kjent med deg selv igjennom kontakt og samhandling med andre. I gruppa vil du både få muligheten til å dele egne tema samt høre andres erfaringer. Vi mennesker strever ofte med noen av de samme livstemaene. I gruppeamtaler blir felles tema synliggjort. Dette oppleves ofte som støttende og kan bidra til at egen situasjon, kjennes mindre ensom.

Pris: 3000,-  for 10 timer (5 x 2 timer)

Jeg tilbyr også samtaletimer via videokonferanse.

Studenter og trygdede tilbys tjenester til reduserte priser.

Timer som ikke avbestilles innen kl.12 dagen før må betales.
Ønsker du å vite mer om gestalt terapi – finner du mer informasjon her