Om meg

Anne Skjørten heter jeg, og jeg ble ferdig utdannet som gestaltterapeut i 2006, har videreutdanning i gestaltterapi, videreutdanning i kroppsorientert traumeterapi og en Cand. Mag. grad med fagene sosialantropologi, religionshistorie og global forståelse. Jeg er medlem av Norsk Gestaltterapeut Forening (NGF) og er forpliktet til å utøve min virksomhet i henhold til Etiske Prinsipper for gestaltterapeuter MNGF og til de lover, forskrifter og regler som til enhver tid gjelder. Se foreningens nettside www.ngfo.no for utfyllende informasjon.

Anne Skjørten, min bakgrunn

Jeg har jobbet snart 20 år som individual – og gruppeterapeut i døgninstitusjon for mennesker med rus og psykiske lidelser. De siste 7 årene har jeg også hatt en privatpraksis hvor jeg tilbyr gestaltterapi for enkeltpersoner, par og grupper. Viktigheten av gode menneskemøter, troen på at vi alle har iboende ressurser samt respekten for at tidligere livsbelastninger kan prege hverdagen her og nå, er grunntanker og verdier i mitt arbeid.

Jeg jobber med mennesker innenfor det offentlige helsesystemet og med mennesker som oppsøker noen å snakke med, på egenhånd. Min samlede erfaring er at det er mange av de samme temaer vi mennesker er opptatt av, og strever med. Å møte på vansker i hverdagen er vanlig, både for enkeltpersoner og par. Allikevel er tilbudet om hjelp i det offentlige begrenset. Skal du få hjelp i spesialisthelsetjenesten i dag kreves det en henvisning, og du må oppfylle kriteriene til en diagnose. Andre offentlige tilbud er tilgjengelige uten henvisning, men disse tilbudene er ofte av kortere varighet.

Anne Skjørten gir et tilbud til deg / dere som oppsøker samtaler på egen hånd og til deg / dere som ikke oppfyller kriteriene for å få hjelp, i spesialisthelsetjenesten. Anne gir også et tilbud til deg / dere som oppfyller disse kriteriene men som ønsker et annet tilbud enn det som gis, i det offentlige helsesystemet.

Kontakt meg gjerne for bestilling av time.

Velkommen hit

  • Til meg kan du / dere komme uten henvisning og uten diagnose.
  • Jeg har i dag kort ventetid.
  • Ta gjerne kontakt på mobil eller mail.

Velkommen skal du / dere være!